PROFILE CÁC CÔNG TY VIỆT NAM

Giải pháp toàn diện

Chúng tôi cung cấp giải pháp thiết kế ,in ấn và listing online profile các công ty Việt Nam tại profilevietnam.com/tencongty.

Profile gia tăng uy tín
quảng bá đến đối tác và khách hàng

Thiết kế phong cách riêng
In ấn
Tạo Profile truy cập online.
CHÚNG TÔI

luôn hiểu rằng profile chính là bộ mặt của công ty.

Do đó, chúng tôi luôn nỗ lực mang lại thiết kế chuyên nghiệp, định vị hình ảnh thương hiệu rõ ràng.

Quy trình

thiết kế Profile

theo chuẩn quốc tế

ĐỊNH HƯỚNG MỸ THUẬT

định hướng phong cách phù hợp với yêu cầu của công ty

VIẾT PROFILE

viết profile dựa trên khung và thông tin mà công ty cung cấp

THIẾT KẾ HOÀN THIỆN

xử lý hình ảnh, lên thiết kế dựa theo thẩm mỹ đã thống nhất.

IN ẤN VÀ BÀN GIAO

in ấn hoàn thiện và bàn giao profile cho khách hàng cả bản cứng và mềm.

Các phong cách thiết kế

chúng tôi tạo ra những phong cách thiết kế riêng phù hợp với ngành hàng của quý khách, nhận diện thương hiệu của quý khách.

top clients

Các dự án đã thực thi

mỗi dự án định hướng một phong cách riêng.

PROFILEvietnam Work

Showcase

cho từng dự án

You cannot copy content of this page